Husets ejerskab og bestyrelse

Husets ejer og bestyrelse

Husets ejer er apoteker Lene Brandstrup, som har købt og istandsat huset. Lene er dermed også ansvarlig for husets drift og økonomi, ligesom det er hendes ansvar, at huset og dets arkitektur lever op kravene om udseende og tilstand.
Lene ses her sammen med Jeremy Watts, som har været dybt involveret i etableringen af bibliotekerne og husets øvrige indretning. Tom Michelsen til højre er formand for foreningen "Doktor Hansens Venner", som skal være klangbund for husets aktiviteter.

Foreningens Doktor Hansens Venner

Den 22. maj 2019 var der stiftende generalforsamling for foreningen "Doktor Hansens Venner".
Forslaget til vedtægter blev vedtaget, og en del fremmødte tegnede sig som medlemmer af foreningen, lige som nogle deltagere meldte sig som frivillige til at deltage i det efterfølgende praktiske arbejde. Indtil videre betaler medlemmerne intet kontingent.

Bestyrelsen

På den stiftende generalforsamling blev foreningens bestyrelse valgt som følger:
Lene Brandstrup
Tom Michelsen
Jeremy Watts
Birthe Krog
Inger Riis Madsen

Arbejdsgrupper:

Det
praktiske arbejde med huset, haven og forekommende aktiviteter understøttes i
øjeblikket af en række enkeltpersoner - indtil videre i en uformel struktur. På
længere sigt håber man, at listen over frivillige kan udvides.

Foreningen Doktor Hansens Venner - Vedtægter

Vedtægter kan hentes her

WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly