Husets ejerskab og ledelse

Husets ejer og bestyrelse

Husets ejer er apoteker Lene Brandstrup, som har købt og istandsat huset. Lene er dermed også ansvarlig for husets drift og økonomi, ligesom det er hendes ansvar, at huset og dets arkitektur lever op kravene om udseende og tilstand.
Lene ses her sammen med Jeremy Watts, som har været dybt involveret i etableringen af bibliotekerne og husets øvrige indretning. Tom Michelsen til højre er formand for foreningen "Doktor Hansens Venner", som skal være klangbund for husets aktiviteter.