Haven

1. maj 2020. Et skridt på vejen til et komplet haveanlæg

En af de første dage i maj 2020 kom Johnny Madsen forbi haven med sit fotokamera. Hans flotte billeder viser fint, hvor langt man var kommet med haveanlægget på det tidspunkt.

Der arbejdes til stadighed videre i haven.

Vision med haveanlægget

Haven tænkes etableret som en læge- og urtehave med en tidstypisk have fra 1920'erne som model.

Ideen er, at husets have sammenlægges med apotekerhaven for der at danne forbindelsesled mellem midtbyen, kirke, kirkegård og stierne ved åen. Hensigten med både hus og have er, at begge dele stilles til rådighed for byens indbyggere og besøgende.

Et hold af frivillige har med assistance fra apoteket og anlægsgartnere været i gang med en udtynding og oprydning.
Der vil snarest blive udarbejdet en mere detaljeret plan for haveanlægget, hvor også husets have tænkes sammen med apoterkerhaven.

Ovenstående billeder viser det stadium, man var nået til i September 2019.