Mødested for kultur og debat

Tilbud til byens borgere og foreninger

Fri anvendelse af huset til kulturelle aktiviteter

Dette er huset

Malerier i Doktor Hansens Hus

Billede3

 

Vi har via donationer og udlån fået rådighed over en række malerier, som er ophængt i huset.
Her er et eksempel på en af vore ophængninger.
Tag en rundtur med malerierne og deres ophavsmænd her.

Fortællehjørnet

Alle egne i Danmark har sine lokale historier - også vores egn har det.
Jeremy Watts har samlet nogle af dem:
"Mens jeg samlede alt muligt sammen til nogle lokale bøger, fik jeg fortalt mange personlige erindringer. De faldt i to store kategorier: dem, jeg gerne måtte skrive og dem, jeg under ingen omstændigheder skulle bringe videre.

Men der findes faktisk også en anden slags historier, som jeg gerne måtte fortælle videre...."

Aktivitet i huset - Registrering af bøger

På første sal arbejdes der stadig  på registrering af den store bogsamling.

Måske dit næste arrangement skal foregå her...

Sponsor

GEV_Logo_2020_med_Payoff_CMYK

GEV uddeler hvert år sponsormidler til ansøgere i lokalområdet, der tjener til at løfte lokalsamfundet eller som i særlig grad bidrager til foreningslivet eller kulturen. September måneds ansøgerflok på 15 ansøgere endte med et treårigt sponsorat på 50.000 kr. til Dr. Hansens Venner, til opgradering af IT-udstyret i Dr. Hansens Hus. [2023-2025]

 Læs mere