Studierum og teologisk bibliotek

Teologisk bogsamling – 1. sal

Bogsamlingen på 3.000 bind er en enestående samling af teologiske værker.
Samlingen er specielt rettet mod teologistuderende, præster, almindeligt kirke- og kirkehistorisk interesserede.
Der er påbegyndt en registrering af bogsamlingen, så den på sigt vil blive katalogiseret.

Møde- eller studierum til alle formål

Rummet kan anvendes både til selvstudium og til grupper.
Der kan etableres 20 – 30 studiepladser, mødepladser eller almindelige tilhørerpladser.

Rummet tænkes anvendt til alt fra studiegrupper, møder, foredrag, arbejdseancer til musikarrangementer.
Klaver, forstærkeranlæg, A/V udstyr o.l. samt netværk er til rådighed.