Stueetagen – Tre rum en-suite

Almenkulturel bogsamling

De 3 rum giver mulighed for møder og studier.

Fordelt i rummene findes ca. 11.000 bind dækkende kunst, musik, filosofi, sprog, egnslitteratur, skønlitteratur, tidlig børnelitteratur m.m.

Der er tale om en tidstypisk bogsamling for en mønsterbrydende familie i det 20. århundrede
(= Det nye borgerskab med intellektuel nysgerrighed).

Der vil være fleksible stole og borde til rådighed, så rummene kan tilpasses forskellig form for anvendelse.
Der vil være netværksdækning i hele huset

Opdagelsesrum

Et af stueetagens rum er “opdagelsesrum” med fokus på byens to meget anerkendte fotografer, Hans Lund og Sophus Levin Hansen. Der vil være information om dem, og en del af deres udstyr vil være udstillet, lige som huset kan vise kameraer og andre effekter fra fotografiens historie.

Scrapbøger, malerier, møbler og andre effekter er udstilling og brug for husets brugere.
Det meste af indboet stammer fra apoteker Levin Hansen (apoteker ca. 1920 til 1930) og hans familie. Levin Hansen var også en glimrende fotograf, ligesom han tog initiativet til oprettelsen af museet i byen.

Stueeteagens rum tænkes også anvendt til skiftende udstillinger, der relaterer til fotograferne og deres epoker. Vi har fået donationer i form af malerier af de lokale kunstmalere Erling Frederiksen og Jørgen Glavind. De vil få deres plads i illustrationen af Grindsteds historie.