Dr. Hansens Venner indgår sponsoraftale med GEV

Pressemeddelelse:

GEV uddeler hvert år sponsormidler til ansøgere i lokalområdet, der tjener til at løfte lokalsamfundet eller som i særlig grad bidrager til foreningslivet eller kulturen. September måneds ansøgerflok på 15 ansøgere endte med et treårigt sponsorat på 50.000 kr. til Dr. Hansens Venner, til opgradering af IT-udstyret i Dr. Hansens Hus.

Det har længe været et ønske fra Dr. Hansens Venner at opgradere deres projektorer i den flotte gamle bygning, så det blev både lettere og mere attraktivt at afholde foredrag og oplæg. Ved købet af de to projektorer kan huset nu have besøgende i to tilstødende lokaler, som ser det samme på hver skærm, mens oplægsholdere kan stå i døråbningen mellem de to lokaler.

– Vi er enormt glade for at der har været velvilje fra GEV, som har støttet os i at løfte lokalerne yderligere. Det er skønt at de mere end 100 medlemmer af foreningen kan få endnu bedre glæde af vores lokaler i fremtiden, fortæller foreningens formand, Tom Michelsen.

GEV glade for det kulturelle input
For GEV har sponsoratet betydet støtte til et stykke lokalhistorie, som er vigtigt at bevare. Samtidigt er det et anderledes sponsorat ift. mange af de tidligere sponsorater, der har været rettet mod andre målgrupper.

– Dr. Hansens Venner er en forening, som rammer bredt i lokalsamfundet og kommer mange lokale indbyggere til gode. Ikke mindst, så kan vi lokale faktisk booke lån af huset via deres hjemmeside. Dermed passer det også rigtig godt ind i GEVs værdi om åbenhed og samarbejde, udtaler GEVs bestyrelsesformand, Jørgen Kristensen.

Han bakkes op af Tom Michelsen:

– Vi er en lokal forening, der med Dr. Hansens Hus har en oase i Grindsted by. Det skal være et sted, hvor der er plads til fordybelse og ro. Tilgængeligheden for lokale foreninger, organisationer, studiegrupper eller privatpersoner er vigtigt for os, da den lokale sammenhængskraft er noget vi værdsætter meget.

– Vi glæder os selv meget til at prøve lokalerne af i 2023, hvor vi blandt andet har planlagt et bestyrelsesmøde for GEVs bestyrelse i Dr. Hansens Hus, samt et oplæg om husets lokalhistorie. Det er dejligt når vi som bestyrelse på denne måde får mulighed for at komme tættere på modtagerne af vores sponsorater, fortæller Jørgen Kristensen fra GEVs bestyrelse.

FAKTA om Sponsoratet og GEVs sponsorpulje

  • GEV har støttet Dr. Hansens Venner med et éngangsbeløb på kr. 50.000 i et treårigt sponsorat.
  • GEV støtter årligt det lokale forenings- og kulturliv med op til kr. 250.000 i sponsor- og partnerskabsaftaler.
  • Ansøgninger kan udfyldes og sendes ind til GEV i februar og september måned, hvorefter bestyrelsens sponsorudvalg tager stilling til ansøgerne.
  • Har du spørgsmål til GEVs sponsorpulje eller overvejer du at ansøge i fremtiden? Så er du velkommen til at kontakte GEVs Kommunikationschef: Simon Lindblad-Madsen på svm@gev.dk eller 93 39 10 61.

Skriv en kommentar