Husets historie
Huset er byens ældste hus, der i sin tid er bygget som distrikslægebolig. Distrikslægestillingen blev oprettet i 1842, og den første,  Jens Peter Hansen (som nu har lagt navn til huset), blev udnævnt. Efter en længere diskussion med myndighederne om en bolig, lykkedes det ham at få opført et hus. Han flyttede ind i huset i 1846.

Efter lang tids tjeneste som bolig for distriktslægen blev bygningen hjemsted for Grindsted Museum. Museet rådede også over nabobygningen, der rummede museets administration. Denne nabobygning blev opført i 1934 som bibliotek og fungerede som sådan til 1959, hvorefter biblioteket flyttede til Jernbanegade 25 over for Grindsted Station.

Da museet flyttede fra adressen i 2016 købte apoteker Lene Brandstrup huset, og hun har løbende istandsat huset med stor respekt for huset oprindelige arkitektur og indretning. Lene står stadig som ansvarlig for vedligeholdelse og drift af bygningen, som stilles vederlagsfrit til rådighed for byens beboere og deres gæster.

Det er hensigten, at huset under Lenes økonomiske paraply støttes af en frivillig, ubetalt arbejdsgruppe, lige som der er oprettet en forening, Dr. Hansens Venner, som understøtter huset, arbejdsgruppen og husets aktiviteter.

Husets nuværende indhold stammer fra relativt få, men meget store donationer.

Vagner Lund af fotograf Lund dynastiet, søn af Hans Lund, har været professionel fotograf i Billund og Egtved i 1960’erne, men har i sit senere liv været videnskabelig medarbejder ved det teologiske fakultet ved Københavns Universitet. Han har haft en lidenskab for bøger og har doneret sin store bogsamling på mere end 10.000 titler – af både almen kulturel og teologisk karakter.

Vagner Lunds brødre fra Lund dynastiet – Hans, Christian og Knud var alle fotografer, og fra dem har vi et omfattende atelierudstyr.

Sophus Levin Hansen var apoteker i Grindsted i 1920’erne. Han var en dygtig fotograf, der interesserede sig meget for den dengang svindende hedekultur og fastholdt mennesker og miljøer herfa i sine billeder. Han var også medstifter af Grindsted Museum. Fra hans familie har vi møblement, malerier og andet. Levins datter Birthe Levin Hansen har gået på Kost- og Realskolen som elev og har senere virket som lærer, Hun har overladt sine dagbøger og scrapbøger til vore samlinger.

Fra Sophus Levin har museet en omfattende samling af fotografiske glasplader.

Huset “genindtages” – nu i Lene Brandstrups regi

Efter Lene Brandstrups køb af huset undergik det en længerevarende renovering.
Den 29. marts 2019 var man så vidt, at man kunne invitere byen til at se resultatet.
Lene fortalte om baggrunden for hendes køb og hvilke visioner, hun havde med huset.
Der var på dette tidspunkt kun nogle få personer, der havde været involveret i projektet, og der var ingen formel organisation omkring arbejdet.

Men der var pænt fremmøde, og en del skrev sig på listen som interesserede i en forbindelse med huset.
Det var blandt de interesserede på denne liste, at bestyrelse og arbejdsgruppe senere blev dannet.

Et nyt blad i husets historie var vendt.

Vagner Lund og hustru på besøg i Doktor Hansens Hus


30.10.2019 havde Huset besøg af de væsentlige bidragydere Vagner Lund og hustru. Det er Vagner Lund, som har doneret sin store bogsamling til byen, hvor bøgerne har fundet sin placering i Doktor Hansens Hus.
Ægteparret Lund ses her sammen med en af hovedkræfterne bag huset, bestyrelsesmedlem Jeremy Watts og lederen af GrindstedArkivet Karin Berg. Ægteparret Lund kom for at se, hvordan deres bogsamling havde fundet sin plads.