Foreningen Doktor Hansens Venner

Foreningen Doktor Hansens Venner – Vedtægter

Vedtægter kan hentes her

Generalforsamling 2020
22. september 2020

Se formandens beretning her

Se foreningens regnskab her

Noter fra foreningens generalforsamling

22.9.2020 afholdtes den første ordinære generalforsamling efter det stiftende møde 22. maj 2019. På grund af Covid-19 reglerne blev generalforsamlingen udsat fra første kvartal, og mødet måtte holdes i lånte lokaler i Kirkehuset. Ca. 25 personer overværede årets generalforsamling.

Efter valg af dirigent, Mogens Jensen, aflagde formanden, Tom Michelsen, sin beretning.

Fra formandens beretning noterede man sig bl.a. følgende:

Der er brugt mange kræfter på etablering af huset med indkøb, donationer og indretning, og der er brugt en del kræfter på ansøgninger om midler fra kommune og fonde. Der forestår yderligere arbejde med indretning af arbejds- og studiepladser. Næste større projekt vil være etablering af stendige ud mod Kirkegade.

I haven har både professionelle havefolk og frivillige brugt mange kræfter på at rydde op, plante og nyanlægge.

Huset planlagde og gennemførte en række arrangementer: gymnastik i haven, julesang, juleklip, helligtrekonger aften og en rækker vinter-formiddags-træf. Man nåede også at gennemføre et større arrangement med ca. 70 deltagere, hvor Ole Søbye fortalte om byens tidlige historie. Derefter lukkede Corona krisen effektivt ned, og planlagte aktiviteter måtte udsættes på ubestemt tid.

Sideløbende med øvrige aktiviteter har Mogens Jensen skabt sig et første overblik over den religiøse bogsamling, som nu kan viderebearbejdes og registreres med hjælp fra biblioteksfolk.

Regnskab, budget og kontingent

Kassereren, Birthe Krog aflagde regnskab, hvor der indestår et ret stort doneret beløb, som bl.a.  skal anvendes til registrering af bogsamlingen.

Bestyrelsens forslag til kontingent, 100 kr. blev vedtaget.

Information om bogsamlingen

Efter generalforsamlingen fortalte Mogens Jensen om fortalte om sine foreløbige oplevelser med bogsamlingen. Den er meget varieret og bredtfavnende, og den indeholder i sin mangfoldighed interessante titler. For at gøre den virkeligt brugbar må der foretages en professionaliseret registrering, så brugere kan søge og finde rundt i samlingen.

Bestyrelsen

Birthe Krog ønskede at udtræde.
Bestyrelsen blev herefter valgt som følger:

Lene Brandstrup (født medlem)
Tom Michelsen – Formand
Jeremy Watts – Næstformand
Inger Riis Madsen – Sekretær
Birgit Eliseholm (Nyvalgt) – Kasserer

Som revisor genvalgtes Thorkill Hjelm. Revisorsuppleant: Preben Graversen.

22. maj 2019: Stiftende generalforsamling

Den 22. maj 2019 var der stiftende generalforsamling for foreningen “Doktor Hansens Venner”.
Forslaget til vedtægter blev vedtaget, og en del fremmødte tegnede sig som medlemmer af foreningen, lige som nogle deltagere meldte sig som frivillige til at deltage i det efterfølgende praktiske arbejde. Indtil videre betaler medlemmerne intet kontingent.

Arbejdsgrupper:

Det praktiske arbejde med huset, haven og forekommende aktiviteter understøttes i
øjeblikket af en række enkeltpersoner – indtil videre i en uformel struktur. På den stiftende generalforsamling meldte en række frivillige sig til indsats i hus og have. På længere sigt håber man, at listen over frivillige kan udvides.