Foreningen Doktor Hansens Venner

Foreningen Doktor Hansens Venner – Vedtægter

Nye medlemmer af foreningen Doktor Hansens Venner

Vi er glade for alle, der bruger hus og have. Og vi tegner naturligvis meget gerne nye medlemmer af foreningen, der gennem medlemskabet støtter vores arbejde.
Tilmelding kan ske ved e-mail: info@doktorhansenshus.dk eller telefon 40993763

Referat 2023

Referat for generalforsamling findes her

Generalforsamling 17.3.2022

Mogens Jensen valgtes som ordstyrer og ledede mødet for de 35 fremmødte.

Formanden kunne bl.a. fortælle, at der nu er 93 medlemmer – en stigning på 38 i forhold til sidste år.
Formandens beretning kan ses her.

Kontingentet for det kommende blev vedtaget uændret til 100 kr.

Valg til bestyrelsen

Efter genvalg til Jeremy Watts og Birgit Eliseholm ser den samlede bestyrelse sådan ud:
Lene Brandstrup, Tom Michelsen, Inger Riis Madsen, Birgit Eliseholm og Jeremy Watts.
Revisor Thorkill Hjelm.  Revisorsuppleant: Preben Graversen.

Flemming Elbæk fortæller om sit liv i Grindsted

Efter generalforsamlingen fik Flemming Elbæk ordet. Han berettede om sit lange liv i Grindsted, fra han som 2-årig kom hertil og frem til nu. Han gik ud og ind af samtlige butikker i byens storhedstid, da hans mors mand Svend oprettede Svends Budcentral, hvor Flemming hjalp til. I mange år var han på lønningslisten hos Breinholt, ligesom han stod for køkkenafdelingen hos Præstegårds Tømmerhandel i en række år, før han sammen med Tina Mølby blev selvstændig på Trehøjevej med Tvis Køkkencenter.

Da han i 2015 stoppede, regnede han med at skulle på efterløn, men det kunne det høje energiniveau slet ikke klare, så i dag er han tilbage i tæppebranchen hos Garant-tæpper.

Igennem 15 år var han med i Handelsstandsforeningens bestyrelse og har været med til at præge udviklingen i byens handelsliv.

Efter den spændende fortælling var der lagt op til en god gang snak over kaffen i Dr. Hansens Hus.


Generalforsamling 2020
22. september 2020

Se formandens beretning her

Noter fra foreningens generalforsamling

22.9.2020 afholdtes den første ordinære generalforsamling efter det stiftende møde 22. maj 2019. På grund af Covid-19 reglerne blev generalforsamlingen udsat fra første kvartal, og mødet måtte holdes i lånte lokaler i Kirkehuset. Ca. 25 personer overværede årets generalforsamling.

Information om bogsamlingen

22. maj 2019: Stiftende generalforsamling

Den 22. maj 2019 var der stiftende generalforsamling for foreningen “Doktor Hansens Venner”.
Forslaget til vedtægter blev vedtaget, og en del fremmødte tegnede sig som medlemmer af foreningen, lige som nogle deltagere meldte sig som frivillige til at deltage i det efterfølgende praktiske arbejde. Indtil videre betaler medlemmerne intet kontingent.

Arbejdsgrupper:

Det praktiske arbejde med huset, haven og forekommende aktiviteter understøttes i
øjeblikket af en række enkeltpersoner – indtil videre i en uformel struktur. På den stiftende generalforsamling meldte en række frivillige sig til indsats i hus og have. På længere sigt håber man, at listen over frivillige kan udvides.