Fortællehjørnet - "Den Anden Side"

Jeremy skriver om sin indsamling af historier:
"Mens jeg samlede alt muligt sammen til nogle lokale bøger, fik jeg fortalt mange personlige erindringer. De faldt i to store kategorier: dem, jeg gerne måtte skrive og dem, jeg under ingen omstændigheder skulle bringe videre.

Men der findes faktisk også en anden slags historier, som jeg gerne måtte fortælle videre. Det er historier, som måske ikke er helt sande i gængs forstand. Man kan kalde dem vandrehistorier, eller skrøner. Mange af dem er kendte på andre egne. Men der var noget specielt lokalt, noget sandsynligt over en håndfuld af dem. De, der fortalte historierne, var ganske overbeviste om, at de var sande. Eller at de i det mindste havde et vigtigt element af sandhed i sig. Nogle har jeg selv erfaret. Forfatter Tage Skou-Hansen skriver et sted: ’Skabelse er erindring, også om ting, som måske aldrig er sket, men når man erindrer dem, finder de sted.’

Historierne her er ’erindring’ og kommer fra ’den anden side’ af dagligdagen og virkeligheden. De er fortællinger om hvordan livet også har formet sig – eller kunne have gjort det, hvis man tog fantasien lidt i brug."