26. april 2022  Danske bibeloversættelser fra 1480 til 2020 i kulturhistorisk betydning

Foredrag ved Mogens Hansen, kulturhistoriker og tidligere museumsinspektør i Grindsted og Bramming

En snes interesserede tilhørere fulgte Mogens Hansens foredrag om bibeloversættelser.
Efter velkomst og introduktion ved Inger Riis Madsen kunne Mogens Hansen Indledningsvis konstatere, at der som et grundlæggende vilkår ikke findes nogen ”autoriseret original bibeltekst”. Al bibelfortælling er et valg ud fra flere muligheder, der alle er afskrifter af noget andet.

Dernæst er det en udfordring, at oversættelser fra et sprog til et andet ikke kan gøres præcist, idet det samme ord enten ikke findes eller kan have en anden bibetydning. Endeligt har de skiftende samfundsmæssige og teologiske strømninger gjort deres til at påvirke de mange bibeloversættelser. Mogens Hansen gav mange eksempler på, hvordan tekstudtrykket havde ændret sig over tid.
Den ”ikke-bibelkyndige” del af tilhørerne fik unægtelig ny viden.

Forud for arrangementet skrev Mogens Hansen selv om foredraget:
”De danske oversættelser afspejler udviklingen af det danske sprog og samfund gennem mere end 500 år. Dernæst afspejler oversættelsernes ordlyd, overskrifter og kapitelindledninger skiftende teologiske retninger inden for statskirken og senere folkekirken.

Oversættelserne rummer desuden en række overraskende pudsigheder og fejloversættelser og bevidste ændringer af de hebraiske og græske teksten – ikke mindst for at gøre teksten forståelig i samfund, der var afgørende forskellige fra de samfund, som teksterne blev til i.

Mit arbejde har bl.a. omfattet studier i Vagner Lunds omfattende teologiske bibliotek her i Dr. Hansen hus, hvor der har været adgang til bibler fra sidste halvdel af 1800tallet og begyndelsen af 1900tallet, der ellers er svært tilgængelig og f.eks. kun er tilgængelig på Det kongelige Biblioteks læsesal.26. april 2022  Danske bibeloversættelser fra 1480 til 2020 i kulturhistorisk betydning.

Skriv en kommentar