Lune Larsen

Der var fyldt i de små stuer i Dr. Hansens Hus, da Mads Djernes, sognepræst i Nørremarkskirken i Vejle, onsdag aften fortalte om sangeren, komponisten og nationalskjalden Kim Larsen. Selv ville Kim Larsen nu helst kaldes spillemand. Det var en tur gennem Kim Larsens liv og hans musikalske univers.

Foredraget begyndte med ”Papirklip” som fællessang. Undervejs blev det krydret med afspilninger af en række af Kim Larsens sange, ligesom teksten til flere sange blev vist og kommenteret. Kim Larsen gjorde som så mange andre før ham, han lånte stumper af musik og tekster fra andre og gav dem sit eget udtryk. Mads Djernes er en spændende og medrivende fortæller.

Der er nok ikke mange, der ville kalde Kim Larsen for religiøs. Men ikke desto mindre blev det gennem talrige eksempler påvist, at Kim Larsens tekster ofte indeholdt henvisninger til religiøse tekster og fortællinger. Nogle eksempler: Sangen ”Pianomand” er et godt eksempel på sammenhængen mellem liv og død. Hvem har tænkt på, at sangen Papirklip handler om
hans forhold til forældrene og en god barndom, venner og hustru? En sang, som Mads Djernes ser en klar religiøs mening i er ”Den lige vej” – skrevet i 2017. Den begynder sådan: ”Når mit regnskab skal gøres op, så tror jeg nok, Vorherre får en prop”.

Selv var Mads Djernes til de sidste ti års koncerter med Kim Larsen, og han brugte sine oplevelser til at tegne billedet af Kim Larsen. Som nævnt ville Kim Larsen helst kaldes spillemand. Han har forklaret det med, at så er der tilhørere, og
man får respons fra sit publikum, det er levende.

En spillemand er ikke meget for ordner. Så da Kim Larsen kom på tale til en ridderorden, sagde han nej tak. Dog mente han, at det kunne have været helt hyggeligt at ryge en smøg med majestæten i privaten. Foredraget sluttede med endnu en fællessang.

Ved det efterfølgende kaffebord gik snakken livligt og man nød den hyggelige stemning i det gamle hus.
Efter foredraget har Kim Larsens sange sikkert fået en anden betydning for tilhørerne.

Skriv en kommentar