Formandsberetning 2022

Formandens beretning på generalforsamlingen, den 28. marts 2023.

Regnskabsåret 2022 var året, hvor corona endelig slap sit greb, og hvor livet igen kunne begynde at vende tilbage til en normal gænge.

Det er imidlertid gået op for os, at det slet ikke er så let endda. Måske var det blevet en vane at være derhjemme, måske sad der stadig en lille skræk for smitte. Det er vel heller ikke så underligt, når myndighederne igen udstedte forsamlingsforbud en periode i januar. Det gik ud over de første vintertræf, men til de øvrige var der god tilslutning.

Bestyrelsen har holdt syv bestyrelsesmøder foruden jævnlig kontakt på telefon, mail og SMS.

Foreningen har nu 126 medlemmer – det er 33 flere end sidste år.  

Vi holdt generalforsamling den 15. marts med god tilslutning. Flemming Elbæk fortalte om sit liv som Grindsted dreng og forretningsmand i byen.

Den 26. april var der foredrag ved tidl. museumsinspektør Mogens Hansen: ”Danske bibeloversættelser 1480 – 2020 i kulturhistorisk belysning.” Foredraget tog udgangspunkt i Mogens Hansens studier af bibler i vores teologiske samling.

Den 4. maj var der levende lys i vinduerne. Det var meget smukt at se huset på den måde.

Åben have den 30. juli havde 100-150 deltagere. Samme aften var der grillarrangement for de frivillige.

Den 21. sept. havde vi musikforedrag ved præst i Nørremarkskirken i Vejle, Mads Djernes om Lune Larsen (Kim Larsen) og hans sange. Vi sang nogle af hans sange. Helt overtegnet.

I uge 40 brugte apoteket huset til vaccinationer.

Op til 1. søndag i advent blev huset julepyntet med flot juletræ. Udenfor blev der opstillet to store juletræer med lys. Det så godt ud i vintermørket. Juletræerne fik vi foræret af Fromsejer Plantage.

Søndag den 27. november – første søndag i advent kl. 14,45 var der adventshygge i haven med bålfade og gløgg i et efter årstiden fint vejr. Allerede to dage senere,  tirsdag den 29. november kl. 19, var der indbudt til adventshygge med fællessang, hvor Aksel Fredensborg spillede til sangene. Deltagerne fik kaffe og julekage. Igen mange deltagere.

I de to stuer er der etableret projektorer og lærreder, som kan benyttes sammen eller hver for sig. De er finansieret med en del af det tidligere tilskud fra Ole Kirks Fond.

Foreningen har indgået en tre-årig sponsoraftale med Grindsted EL- og Varmeværk, som har sat os i stand til at få etableret mikrofonanlæg, som fungerer alene eller sammen med projektorerne. Vi er stolte over at komme i betragtning til denne støtte.

I har måske lagt mærke til, at der i hvert rum er opsat porcelænskilte med det navn, vi har givet rummene. Så kan vi også selv huske det.

Cirka 4.000 teologiske værker er i løbet af 2022 færdigregistreret og sat i reolerne på 1. salen i Dr. Hansens Hus. Selve registreringen i en database, der med tiden kan tilgås af alle interesserede, er foretaget af to biblioteksansatte, som vi takket være økonomisk støtte fra LEGO fonden kunne aflønne. Sorterings- og kategoriseringsarbejdet er foretaget af frivillige, hvor især Mogens Jensen og Mogens Hansen har taget et stort slæb. Samtidig er der arbejdet ihærdigt med færdiggørelsen af ca. 10.000 andre værker fra Vagner Lunds samling. Et stort sorterings- og frasorteringsarbejde er foretaget af frivillige. Lillian Michelsen og Finn Odegaard har lagt rigtig mange timer i det. Bøgerne er blevet registreret af de to biblioteksfolk. En del af de frasorterede bind – til dels dubletter – blev solgt på Åben Havedag ved Dr. Hansens Hus den 30. juli. Et pænt beløb kunne derefter føres over på husets aktivitetskonto.

Det pågående arbejde med bogsamlingerne er, at de sidste teologiske værker registreres af Mogens Hansen og en medhjælper. Samlingen bliver bagefter finsorteret af dem. Bøgerne i Biblioteket bliver færdigregistreret. Dette arbejde forestås af Finn Odegaard og Lillian Michelsen. Der er anskaffet reoler til 1. sal i Biblioteket, hvor de kan opstilles. De får desuden følgeskab af nyerhvervede malerier, der ophænges på væggene.

Nyerhvervelserne omfatter en donation af et Jørgen Glavind maleri, skænket af Birgit Arends, malerier af Ellehage og Märtens, et landskabsmaleri af endnu ukendt kunstner. Samt to oliemalerier og fire kridt- og pastel skitser af Jørgen Lisborg, doneret af Bodil Lisborg. Jeremy Watts arbejder på et billedkatalog.

I haven er der stadig en stabil flok, der sørger for, at den tager sig indbydende ud.

To nye projekter kan nævnes:

Det halvmåneformede bed bag lindetræet har i mange år været fuldstændig overgroet med vedbend. Det blev i foråret ryddet. Rødderne var så tykke og dybe, at der måtte lejes en bobcat til hjælp. Men op kom de, og nu der er blandt andet plantet en smuk rødhyld samt blåbærbuske og lagt mange løg.

Og så gik Birthe Krog og Annette Petersen – med stor entusiasme – i gang med vores længe ønskede projekt: nemlig anlæggelsen af en læge- og krydderurtehave mod vest ved æbletræerne. Planter blev hentet lige fra Nordjylland til Langeland. Nogle frø endda sendt med post fra Langeland.

Der ligger mange timers tanker bag. Ydermere har de fået fremskaffet navneskilte – både til en del af havens træer og til urterne. Vi havde en slags indvielse af den del af haven sammen med vores åben-havedag d. 30. juli.

En pjece er under udarbejdelse af Annette. Den skal kunne lånes og benyttes, når man går rundt i urtehaven, så man kan se, hvor planten stammer fra, om man kan bruge den uden at blive forgiftet, og om den kan forbedre ens søvn osv. Der er virkelig dykket langt ned i mange bøger for at få så meget som muligt med. Vi venter spændt på resultatet. En stander til pjecerne er også på trapperne.

Tre meget flotte VELKOMMEN standere har fundet deres plads ved indgangene til haven.

Ude foran venter træskulpturen på sin endelige udformning.

Foreningen har mistet to aktive frivillige: I oktober døde vores webmaster Per Strandbygaard Knudsen og i februar Lars Nielsen fra havegruppen. Æret være deres minde.

Til slut vil jeg gerne sige tak til bestyrelsen for et godt og aktivt samarbejde. Tak til havegruppen og de øvrige frivillige. Uden jer havde vi en uoverkommelig opgave.

Beretningen overlades hermed til generalforsamlingens behandling.

Skriv en kommentar