Tidligere aktiviteter i Doktor Hansens Hus

Åben have 30. juli 2022

Hus og have blev trimmet den åbne for hus- og havedag. Havefolket havde lagt sig i selen for, at alt skulle være klappet og klart til de mange besøgende. Kaffeteltet var på plads og i den store bygning var de udstilling af malerier bl.a. dem, der er for store til at blive udstillet til hverdag.

Ca. 150besøgende hyggede sig i det gode vejr - i den veltrimmede have, hvor man fik en kop kaffe, eller ude foran, hvor man kunne bladre og måske købe en billig bog.

26. april 2022  Danske bibeloversættelser fra 1480 til 2020 i kulturhistorisk betydning

Foredrag ved Mogens Hansen, kulturhistoriker og tidligere museumsinspektør i Grindsted og Bramming

P1020656

En snes interesserede tilhørere fulgte Mogens Hansens foredrag om bibeloversættelser.
Efter velkomst og introduktion ved Inger Riis Madsen kunne Mogens Hansen Indledningsvis konstatere, at der som et grundlæggende vilkår ikke findes nogen ”autoriseret original bibeltekst”. Al bibelfortælling er et valg ud fra flere muligheder, der alle er afskrifter af noget andet.

Dernæst er det en udfordring, at oversættelser fra et sprog til et andet ikke kan gøres præcist, idet det samme ord enten ikke findes eller kan have en anden bibetydning. Endeligt har de skiftende samfundsmæssige og teologiske strømninger gjort deres til at påvirke de mange bibeloversættelser. Mogens Hansen gav mange eksempler på, hvordan tekstudtrykket havde ændret sig over tid.
Den ”ikke-bibelkyndige” del af tilhørerne fik unægtelig ny viden.

Forud for arrangementet skrev Mogens Hansen selv om foredraget:
”De danske oversættelser afspejler udviklingen af det danske sprog og samfund gennem mere end 500 år. Dernæst afspejler oversættelsernes ordlyd, overskrifter og kapitelindledninger skiftende teologiske retninger inden for statskirken og senere folkekirken.

Oversættelserne rummer desuden en række overraskende pudsigheder og fejloversættelser og bevidste ændringer af de hebraiske og græske teksten - ikke mindst for at gøre teksten forståelig i samfund, der var afgørende forskellige fra de samfund, som teksterne blev til i.

Mit arbejde har bl.a. omfattet studier i Vagner Lunds omfattende teologiske bibliotek her i Dr. Hansen hus, hvor der har været adgang til bibler fra sidste halvdel af 1800tallet og begyndelsen af 1900tallet, der ellers er svært tilgængelig og f.eks. kun er tilgængelig på Det kongelige Biblioteks læsesal.

9.4.2022
Film: De forbandede år

Besættelsessamlingens Venner inviterede os på venlig vis til at deltage i en snigpremiere på filmen: De forbandede år 2. Det skete et par uger før den officielle premiere.

Generalforsamling 17.3.2022

Ordinær Generalforsamling afholdt ifølge reglerne:
Efter generalforsamlingen fortalte Flemming Elbæk om sin opvækst og sit erhvervsvirke i Grindsted.

Se mere om generalforsamlingen og Flemming Elbæk
og find nærmere oplysninger Støtteforeningen, Doktor Hansens Venner her.

Mandagstræf januar, februar og marts

20220207_105456

Årets 4 mandagstræf er slut. Nu vender vi os mod lysere forårstider.
Men en gruppe af besøgene har haft lejlighed til en god, afslappet snak over en kop kaffe og et rundstykke på husets regning.

Det store lindetræ bliver til kunst

2021 12 Træskulptur (9)

Det store lindetræ ved husets østlige ende ud mod Borgergade pressede huset, så der opstod revner i murværket. Man "uskadeliggjorde" træet ved at fjerne kronen, så der stod 3 - 4 m af stammen.

Kunstneren Niels Rahbæk fra Ærø har fået opgaven at skabe et kunstværk, der har relation til apoteker- og lægekunst.

Husets bestyrelse er her tidligt på efteråret ude at se på det halvfærdige kunstværk.

Fra venstre: Inger riis Madsen, Birgit Eliseholm, Lene Brandstrup, Tom Michelsen og Jeremy Watts.

Niels Rahbæk har løbende arbejdet på skulpturen i løbet af efteråret, og den har flere gange tjent som velkomsthilsen til husets besøgende.

Jul/Nytår 2021/22   Huset blev vaccinationsstue

Kort før jul åbnede myndighederne for Covid-19 vaccination uden tidsbestilling. Apoteket indgik i det nyetablerede vaccinationsberedskab, og i nogle dage omkring jul og nytår 2021/2022 fungerede Doktor Hansens Hus som vaccinationssted. Det var en anvendelsmulighed, ingen havde set komme. Nogle dage inde i det nye år blev aktiviteten flyttet til apoteks lokaler.

18.12.2021  Åbent hus og bogreception

Jeremy Watts har skrevet bogen om husets 175-årige historie. Dette faldt sammen med apoteker Lene Brandstrups 5 års ejerskab. Mærkedagen blev markeret ved en lille reception og et åbent hus 18.12.
Jeremy Watts fortalte om bogen og overrakte Lene Brandstrup en lille jydepotte, en tegning og et maleri til huset.
Begivenheden var oprindeligt programsat til fredag  26.11.2021, men der kom en Covid-19 epidemi i vejen.
Det julepyntede hus var vært ved et glas hvidvin.

Selv om 18.12 ikke er den mest oplagte havesæson var haven trimmet og klar til besøgende, som oven i købet kunne opleve rigtig fint vejr. Ligeledes bød den nyligt færdiggjorte træskulptur ved indgangen velkommen, mens Jeremy Watts indendørs ved samme lejlighed "åbnede"  doktor Hansens medicinkiste og fortalte om de udstillede genstande og remedier. Medicinkisten er venligst udlånt af Billund Museum.

Borgergades storhedstid 1920 - 1960
Mandag 30. august

Ca. 40 deltagere mødtes på Torvet og spadserede hen mod Doktor Hansens Hus med Karin Berg som fortæller.
I huset fortsatte Karin sin beretning understøttet af en række billeder fra det gamle Grindsted - Borgergades storhedstid.

Her er et par billeder fra Borgergades storhedstid.

Mindehøjtidelighed for modstandsmanden
Knud Børge Madsen
Søndag 29. august 2021

Besættelsessamlingens Venner holdt mindehøjtidelighed for Knud Børge Madsen i anledning af 100-året for hans fødsel.
Arrangementet begyndte med faneborg uden for kirken og efterfølgende gudstjeneste. Derefter kransenedlægning og taler på Knud Børge Madsens grav. Afslutningsvis kunne deltagerne få en kop kaffe i Doktor Hansens Have.

Åbent hus og have - 7. august 2021

Efter den lange nedlukning var husets frivillige glade for igen at kunne åbne og vise, hvor langt man var nået i hus og have. Alt fremstod veltrimmet og i fineste form.

Havefolket rykker ud igen

I marts måned tager havefolkene en ny tørn med oprydning og haveanlæg

4. maj 2021- Lys i vinduerne igen

Covid-19 begrænsningerne forhindrede formelle arrangementer i mange måneder, men traditionen tro havde vi igen lys i vinduerne til markering af befrielsesaftenen 4. maj 1945.

Desværre havde hverken vore medlemmer eller andre interesserede adgang til huset, men vi havde alligevel forsøgt at skabe lidt stemning indendørs. Vi glæder os til at kunne åbne igen og byde gæster velkommen.

Generalforsamling 27.5.2021

Efter Covid-19 udsættelse lykkedes det at få afviklet en generalforsamling. På grund af afstandskrav og andre restriktioner måtte vi igen i år lokalmæssigt låne os frem. Heldigvis tillod menighedsrådet os at låne Kirkehuset, så mødet kunne afvikles efter alle regler.

Aftenens dirigent, Mogens Jensen, førte os sikkert igennem vedtægternes formalia, og efterfølgende  kunne de ca. 25 deltagere indtage deres kaffe.

P1010534

Efter kaffen fortalte Jeremy Watts inspirerende om husets historie og afsluttede med at overrække husets ejer, Lene Brandstrup, to malerier af de lokale malere, Jørgen Glaind og Mertens.

Se bestyrelsens beretning her.
Se Regnskabet her.
Se referat af generalforsamlingen her.

Vinter i Doktor Hansens Hus - Januar 2021

Johnny Madsen har igen været omkring Doktor Hansens Hus med sit kamera og har taget nogle flotte billeder.

Nyt stendige - December 2020

Havefolkene har været ganske aktive.
Der er nu etableret et flot stendige langs Kirkegade over for kirken, så der nu er en fin gennemgang fra Borgergade til kirken.

Kartoffelsuppe i Doktor Hansens Have, 29. november 2020

Desværre har Covid-19 tiderne ikke tilladt os at lave ret mange arrangementer i 2020. Men noget måtte ske - vi skulle finde på ét eller andet. Derfor inviterede vi husets medlemmer og andre interesserede til et udendørsarrangement med en kop kartoffelsuppe og en snak en søndag eftermiddag.

Heldigvis artede novembervejret sig rimeligt, så ca. 65 besøgende kom og varmede sig for en stund med suppen.

Samtidigt kunne vi så fortælle om det spændende projekt med at lave et stendige over mod kirken, som netop ville gå i gang.

Generalforsamling 22.9.2020

Der blev afholdt ordinær generalforsamling - på grund af Covid-19 regler i Kirkehuset.
Se nærmere om generalforsamlingen her.

Havetræf 13.9.2020

Endeligt - Efter et langt forår og en hel sommer, hvor vi blev holdt i et Covid-19 jerngreb, kunne huset byde på et udendørs arrangement.
Til akkompagnement af træernes susen mødtes en flok i Dr. Hansens Have til søndagstræf. Vejret holdt og snakken gik.
Haven stod i eftermiddagens tegn. Apoteker Lene Brandstrup fortalte om visionen med at gøre den til byens oase. Der fortaltes ligeledes om haveprojektet fra det tog sin praktiske begyndelse i maj 2019 og til det foreløbige resultat i dag.
”Hvad er en have?” filosoferede Jeremy Watts over og sluttede med at overrække Lene Brandstrup 3 smukke, godt brugte engelske havebøger fra sin mors gemmer, så nu råder Lene Brandstrup over 12.003 bøger i huset! Eller er det mon snarere 15.003 ?
Inden kaffen kunne nydes med lækkert hjemmebag, sang man i fællesskab bl.a. Den gamle gartners sang. Et par hyggelige timer forsvandt hurtigt.

Generalforsamling 2023 Referat

TIRSDAG DEN 28. MARTS 2023, KL. 19.00 afholdt I DR.  HANSENS HUS Referat generalforsamling 2023 Vedtægter 2023 Formandens beretning for 2022 Revideret regnskab 2022 Dagsorden:...

Annette Bruun Jarl 25 år som journalist

Efter årets generalforsamling vil Annette Bruun Jarl fortælle om sit arbejde som journalist i Grindsted: Annette efterlod familien i Århus for at fortælle historier i...
Adventssang

Adventssang november 2022

Tirsdag den 29. november kl. 19.00 var der igen aktivitet i den gamle lægebolig. Dr. Hansens Venner inviterede til adventssang i det julepyntede hus. Udenfor...
Hygge-med-gloegg-i-haven

Hygge i haven 1 søndag i advent 2022

Første søndag i advent - den 27. november - kl. 14.45 inviterede Dr. Hansen Venner til hygge i haven ved Dr. Hansens Hus. Over 60...
IMG_1837

Vintertræf

Vintertræf De næste arrangementer bliver vintertræf hver anden mandag kl. 10-12 i januar, februar og marts måned 2023. Første gang den 9. januar. Her er...
Hygge-ved-kaffebordet

Lune Larsen

Der var fyldt i de små stuer i Dr. Hansens Hus, da Mads Djernes, sognepræst i Nørremarkskirken i Vejle, onsdag aften fortalte om sangeren, komponisten...